Technológia ODM

využíva protismerové odrazové mletie určené na drvenie a sušenie materiálu. Spracovať v ODM 02 je možné rôzne druhy materiálov napríklad piliny, biologický odpad, čistiarenské kaly, vytriedený komunálny odpad. Mlieť a sušiť je možné len samotný odpad, alebo odpad s pridaním aditív.

Podstata nášho technického riešenia delenia materiálu je v jednom kroku s použitím unikátnych deliacich elementov :

  • narušiť povrch a tým aktivizovať častice, aby sa stali reaktívnejšími
  • homogenizovať delený materiál, ktorý sa skladá predovšetkým z rozdielnych štruktúr, majú rozdielnu zrnitosť, hmotnosť a rozdielnu absorpciu energie pri elastickej a plastickej deformácii
  • vysušiť delený materiál
  • hygienizovať  biomasu a odpad (pasterizovať – odstrániť patogény)

 

Celý proces mletia v ODM 02 je mechanické spracovanie – recyklácia s možným primiešávaním prídavných látok (napríklad cement) na veľmi jemné čiastočky. Proces delenia materiálu prebieha pri rýchlostiach blížiacich sa k rýchlosti zvuku. Neprebieha pri ňom žiadny chemický ani tepelný proces.

Rozdrvený výstupný materiál je už surovina – recyklát, ktorý možno použiť priamo na výrobu výrobkov, podľa požiadaviek objednávateľa. Veľkosť frakcie výstupnej drviny je 0.1 – 4 mm.

Pri spracovaní odpadov v ODM 02 z legislatívneho pohľadu ide o recykláciu odpadov R3 a R5. Na konci výrobného procesu je výrobok – drvina, čo je polotovar na výrobu finálnych výrobkov. Následne vo finálnom výrobku nahrádza prírodné suroviny a tým šetrí prírodné zdroje. Na konci výrobného procesu je certifikovaný výrobok, spĺňajúci požadované normy, ktorý je využiteľný v stavebníctve, priemysle, osobnej spotrebe, nábytkovej výrobe a iných oblastiach využitia.

Vstupná surovina – triedený plastový odpad

Vstupná surovina – drevené piliny

Výstupný produkt – drvina s frakciou 0.1 až 4 mm

Dispozičné riešenie výrobnej linky ODM 02 Kazak