Contacts
Maroš Exler
Tel: +421 907 090 905
 
Geschäftsleitung
Europa – West
Herr Premysl Pozar
Tel: +420 720 969 121

Billing information

KAZAK s.r.o.
Partizánska 45
085 01 Bardejov

IČO: 50954946
IČ DPH: SK 2120534933
Registrácia: OS Prešov, vložka č. 34796/P

Bank:
Tatra banka a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1

Account number: 29 1704 0469/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0029 1704 0469
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Headquarters

KAZAK s.r.o
Partizánska 45
085 01  Bardejov

 

Workplace Poprad

KAZAK s.r.o.
29. augusta 33
058 01 Poprad