Kontakt

Maroš Exler
Tel: +421 907 090 905
 
Geschäftsleitung 
Europa – West 
Herr Premysl Pozar
Tel: +420 720 969 121

Fakturačné údaje

 

KAZAK s.r.o.

Partizánska 45

085 01 Bardejov

 

IČO: 50954946

IČ DPH: SK 2120534933

Registrácia: OS Prešov, vložka č. 34796/P

 

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

Hodžovo námestie 3

811 06  Bratislava 1

 

Číslo účtu: 29 1704 0469/1100

IBAN: SK63 1100 0000 0029 1704 0469

BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo

 

KAZAK s.r.o

Partizánska 45

085 01  Bardejov

Pracovisko Poprad

 

KAZAK s.r.o.

29. augusta 33

058 01 Poprad