Výrobky z drviny

Drvením TAP (tuhé alternatívne palivo) samostatne, alebo s pridaním ďalších materiálov je možné získať surovinu, z ktorej sa dajú vyrábať rôzne výrobky. Vhodný polotovar je možné získať aj drvením použitých obalov z TETRAPAKu.

Dajú sa vyrábať napríklad dosky, alebo iné tvarové výrobky, a to tak, že sa pri zvýšenej teplote a dostatočnom tlaku lisujú na požadovaný rozmer a tvar. Vtedy nie je potrebné pridávať do procesu pri výrobe žiadne lepidlá, lebo v danom tvare ich drží natavený plast, ktorý obsahuje vstupná surovina. Vlastnosti výrobkov vieme meniť podľa požiadaviek zákazníka a požadovaných parametrov. 

Výrobky môžu byť napríklad :

  • dosky vhodné pre stavebníctvo
  • po odyhovaní pre výrobu nábytku
  • dosky vhodné pre plávajúce podlahy
  • prepravné palety
  • nádoby, kvetináče
  • iné tvarované výrobky

 

Výhodou týchto výrobkov je to, že po skončení ich životnosti sa v spracovateľskom závode rozdrvia ako separovaný odpad a použijú ako surovina pre opätovnú výrobu danou technológiou.

Izolačná doska

Drevoplastové dosky

Dosky z TAP (RDF)

Dosky z drvených Tetrapakov