Zoznam realizovaných projektov, alebo projektov na ktorých sme participovali

 • Vývoj, konštrukcia, výroba pušky kalibru 12,7 x 108   (2001)

 • Navrhnutie a zrealizovanie linky (závodu) na výrobu domových ČOV (čistiareň odpadových vôd) na kapacitu 1 000 ks ročne   (2005)

 • ČOV hotel Kaskády Sielnica 55 m3/d (400 EO)    (2004)

 • ČOV obec Zborov 200 m3/d (1 500 EO)    (2005)

 • ČOV obec Rakúsy 300 m3/d (2 300 EO)    (2005)

 • Komplex ČOV Zemianske Kostoľany 1 x 3 m3/d (20 EO)    (2007)

 • ENO – tepelná elektráreň 2 x 7 m3/d (50 EO)    (2008)

 • ENO – tepelná elektráreň 1 x 20 m3/d (150 EO)    (2008)

 • ENO – tepelná elektráreň 1 x 40 m3/d (300 EO)    (2008)

 • Lapač olejov – Atómová elektráreň EMO Mochovce 2 600 m3/d    (2008)

 • Priemyselná ČOV Grotto – Bartošova Lehôtka 80 m3/d (500 EO)    (2008)

 • Priemyselná ČOV BPS AFG D. Štubňa 80 m3/d (3 500 EO)    (2008)

 • ČOV TEKO Košice, Siemens 70 m3/d (500 EO)    (2009)

 • Prenčov obecný – komplex domových ČOV 70 m3/d (500 EO)    (2007, 2008)

 • ČOV obec Jabloň 70 m3/d (500 EO)    (2007)

 • Rekonštrukcia ČOV Kľačno 40 m3/d (300 EO)    (2006)

 • ČOV obec Koš 35 m3/d (250 EO)    (2007)

 • ČOV obec Veľká Mača 27 m3/d (200 EO)    (2006)

 • ČOV obec Šarpanec Siemens 27 m3/d (200 EO)    (2008)

 • ČOV priemyselný park Krupina 20 m3/d (150 EO)    (2006)

 • ČOV f. Profy Orlov 20 m3/d (150 EO)    (2007)

 • ČOV obec Nové Sady 20 m3/d (150 EO)    (2008)

 • ČOV Lesnica Penzión Pieniny 7 m3/d (50 EO)    (2007)

 • ČOV obec Vrbov 7 m3/d (50 EO)    (2007)

 • ČOV obec Častkov 100 m3/d (750 EO)    (2009)

 • ČOV obec Oslavy 13 m3/d (100 EO)    (2009)

 • ČOV škola Topoľčany 27 m3/d (200 EO)    (2010)

 • ČOV obec Kocurany 13 m3/d (100 EO)    (2010)

 • ČOV hotel Grécko-Karpathos 20 m3/d (150 EO)    (2010)

 • ČOV obec Kráľovce 400 m3/d (3 000 EO)    (2011)

 • ČOV obec Boronov Poľsko 54 m3/d (400 EO)    (2011)

 • Vývoj a konštrukcia závodu na výrobu agropeliet    (2012 – 2014)

 • Vývoj a konštrukcia plazmovej pece    (2014)

 • Linka na likvidáciu solárnych kolektorov    (2014)

 • Konštrukcia a realizácia linky na výrobu superdisperzných potravín    (2015)

 • Konštrukcia linky na likvidáciu komunálneho odpadu pomocou plazmy Krumlov    (2015)

 • Konštrukcia linky na sušenie a kompaktovanie TAP pomocou VRM – Rumunsko    (2015)

 • Návrh a konštrukcia linky na výrobu biohnojiva    (2016-2017)

 • Konštrukcia zariadenia na sušenie kalu z ČOV pomocou sprejového sušenia    (2017)

 • Konštrukcia a výroba linky na drvenie TAP a plastov pomocou vysokorýchlostného odrazového mletia    (2018 – 2020)

 • Vývoj, konštrukcia a výroba zariadenia na výrobu a dávkovanie želatínových guľôčok, čokoládovňa Fikar    (2021)