Palivo

Vstupná surovina TAP (tuhé alternatívne palivo) sa pomocou nášho odrazového mlyna ODM 02 rozdrví a vysuší.

Následne je možné drvinu kompaktovať do foriem peliet, brikiet, prípadne ostane vo forme drviny.

Takto pripravené TAP (tuhé alternatívne palivo) je vhodné na spaľovanie v peciach s teplotou vyššou ako 1200 °C  v

  • cementárňach
  • teplárňach
  • elektrárňach
  • pri súspaľovaní s nosným palivom

Ukážky lisovaných peliet a brikiet