Závod na výrobu agropeliet (ZVA)

je komplexné bezodpadové technologické zariadenie s patentovanou technológiou na spracovávanie dopestovanej poľnohospodárskej hmoty ( seno, slama, odrezky, senáž, siláž atď. ) a všetkých tuhých poľnohospodárskych exkrementov ( z kráv, kurčiat atď. ). ZVA rieši komplexne celý výrobný proces od pestovania vstupnej suroviny až po expedíciu hotových výrobkov, ktorými sú agropelety o garantovanej výhrevnosti viac ako 16 MJ/kg.

  • Celý výrobný proces začína dopestovaním vstupnej suroviny vo vlastnom poľnohospodárskom družstve s následným uskladnením a prípravou na ďalší technologický proces.
  • Samotné spracovávanie hmoty začína prípravou substrátu v špecializovanom zmiešavacom a homogenizačnom zariadení, kde sa substrát pripraví tak, aby zložením, homogenitou a vlhkosťou vyhovoval suchej fermentácii.
  • Pripravený substrát sa pomocou patentovanej technológie vloží do fermentora, ktorý sa vzduchotesne uzavrie. Následne sa riadeným procesom fermentácie začína vyrábať bioplyn. Ten sa homogenizuje v plynojeme a pripraví na ďalšie využitie. Počet fermentorov závisí od množstva spracovávanej hmoty a následného využitia. Fermentorov môže byť 8 až 20.
  • Vyrobený bioplyn sa spáli v kogeneračnej jednotke (KGJ) a v tepelnej jednotke (TJ). KGJ vyrába elektrickú energiu a aj teplo (z chladenia motora). Veľkosť KGJ je zvolená tak, aby pokryla spotrebu elektrickej energie ZVA. Plyn, ktorý sa spáli v TJ sa využije len na výrobu tepla. Teplo z KGJ a TJ sa využije na sušenie sfermentovaného substrátu.
  • Takto vysušený substrát sa následne drví a kompaktuje do peletiek. Výsledný produkt sú agropelety v množstve 14 000 až 20 000 t/rok.
  • Riadiaci systém ZVA riadi kontinuálne celý výrobný proces vrátane všetkých periférií.

 

Efektivita celého zariadenia spočíva vo využití všetkej hmoty, ktorá sa dopestuje a privezie do ZVA s výrobou elektrickej energie a agropeliet.

Fermentor a dispozičné riešenie linky ZVA