Plastbetón

je pomenovanie pre betonárske výrobky, kde je drvina z TAP (tuhé alternatívne palivo) a odpadových plastov použitá ako náhrada piesku a štrku.  Ide hlavne o tehly, zámkovú dlažbu, pórobetónové tvárnice, murovacie tvárnice, obrubníky, žľaby, betónové ploty, protihlukové steny a podobne.

Výhody takýchto výrobkov :

  • výsledná hmotnosť je minimálne o 30 % nižšia ako u klasických výrobkov, pričom sú zachované všetky požadované parametre a normy
  • z toho vyplýva efektívnejšia doprava, manipulácia a osádzanie
  • veľmi nízka kapilarita (vzlínavosť vody)

 

Ak sa TAP (tuhé alternatívne palivo) a odpadové plasty drvia súbežne s cementom a s odpraškami (prach z mletia kamenia v kameňolomoch), táto surovina je vhodná v hrúbke 20 až 30 cm ako jedna z podkladových vrstiev (hydraulicky stmelená zmes) pri výstavbe ciest a diaľníc, prípadne chodníkov.

Ukážky plastbetónových výrobkov